Vil du slette dette element? Vil du slette disse 0 elementer?

Del

Download

Ups! Noget gik galt! Det ser ikke ud til, at dine data er blevet påvirket. Kontakt din systemadministrator, hvis problemet varer ved. Adgang nægtet
Din session er udløbet. Siden genindlæses.

Behandler ...

Dine emner er klar. Hvis download ikke går i gang automatisk, skal du klikke på Download.

Tilføj emner til album

Ydermøllen 492 år

26. august 1526 bliver Ydermøllen indviet af mølleren Nielsen Kræmmer Ydermøllen Ribemøllernes historie går langt tilbage. I 1255 anlagde kong Christoffer I en dæmning tværs over åen for at kontrollere vandmængden. Dæmningen fik tre gennemløb. Herved opstod de to øer, Mellem- og Nederdammen, som sammen med Overdammen kom til at udgøre byens hovedfærdselsåre. Dæmningens oprindelige udseende er ukendt, og det samme gælder gennemløbenes præcise placering. Den mølle, som kongen anlagde i 1255 lå ved gennemløbet ved Toldboden, den nuværende frisluse. Denne mølle forfaldt og forsvandt endeligt i 1696. Både Yder- og midtmøllen blev anlagt i 1526 efter kongens tilladelse. Ydermøllen blev anlagt lige udenfor Nørreport. Slusen og gadebroen blev ødelagt af en stormflod i 1720, hvilket gentog sig i 1839, hvorefter møllen hurtigt blev repareret. Møllen blev ombygget til sit nuværende udseende i 1850érne. I 1875 blev møllen opkøbt af et interessentskab af bønder i Seem, Varming og Lustrup med den hensigt at kontrollere vandstanden i Ribe Østerå. Bønderne måtte opgive på grund af for stor konkurrence, og solgte møllen igen i 1892. Møllen fungerede op i 1900-tallet som kornmølle. Litteratur Ove Kann: Ribe Å – dens historie og betydning for Ribe by og omegn. I: By, marsk og geest 13. 2001, s. 62-94. Hans Henrik Engqvist: Bevaringsplan Ribe. 1969, s. 73. Morten Søvsø: Teknologi og kommunikation. I: Ribe bys historie bd. 1, 710-1520. 2010, s. 93.